R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching Bilthoven

Steuntje in de rug

Het dorp Homoródszentpéter en R&Я

Via de Woudkapel in Bilthoven hoorden wij over een schooltje in Szentpéter. Wij waren geraakt door dit verhaal en hebben besloten deze school te steunen omdat wij het belangrijk vinden dat ieder kind, waar dan ook ter wereld, onderwijs kan volgen.

Het agrarische dorpje Szentpéter ligt in het Transsylvaanse deel van Roemenië en telt ongeveer tweehonderd inwoners. Dankzij financiële giften is het schooltje in staat om zichzelf staande te houden en is het voor de kinderen uit de omgeving mogelijk om naar deze school te gaan. Het schoolgebouw in het dorp bestaat uit twee leslokalen, één voor de kleuters en één voor de basisschool kinderen.