R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching Bilthoven

Brugklas training

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs laten zien of zij over het vereiste referentieniveau voor rekenen beschikken. Dit doen zij door het maken van een centraal ontwikkelde toets rekenen. Deze rekentoets is voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F. Voor havo en vwo is dat 3F. R&Я biedt een rekentraining aan, zodat leerlingen van het voortgezet onderwijs zich goed kunnen voorbereiden op deze toets.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.