R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching Bilthoven

Huiswerkbegeleiding middelbare scholieren

Veel kinderen vinden het lastig om in hun eigen vrije tijd zich te richten op hun huiswerk. Door o.a. sociale media zijn kinderen snel afgeleid. R&Я biedt een prachtige sfeervolle ruimte, waar leerlingen in alle rust kunnen leren voor hun toetsen en huiswerk kunnen maken met behulp van een huiswerkbegeleider.

Belangrijke vaardigheden bij het maken van huiswerk zijn:

  • plannen
  • concentreren
  • doorzetten

Een goede planning is het halve werk als het om huiswerk maken gaat. En daar gaat het bij een heleboel kinderen al meteen mis. Hoe kunnen wij een goede planning maken met uw kind?

De huiswerkbegeleider bekijkt samen met de leerling de agenda. Zij bekijken waar uw kind mee bezig is en met welke vakken hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Hierna worden prioriteiten gesteld en wordt er een planning gemaakt voor wat betreft het huiswerk, schriftelijke overhoringen en repetities. Bij het maken van een goede planning hoort ook het inplannen van controle- en overhoormomenten. Wanneer de planning gemaakt is, gaat het kind zelfstandig aan de slag. Het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding vindt R&Я erg belangrijk. Wanneer de leerling klaar is met het maak- en leerwerk wordt het werk gecontroleerd en overhoord door de huiswerkbegeleider.

Naast huiswerkbegeleiders werken er ook vakdocenten bij R&Я. Mocht uw kind specifieke vragen hebben over bijvoorbeeld wiskunde of de talen, dan kunnen zij extra ondersteuning krijgen van één van de vakdocenten.