R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching Bilthoven

Huiswerkbegeleiding basisschool

Op de meeste scholen krijgen kinderen vanaf groep 6 huiswerk mee naar huis. Hierbij valt te denken aan werkbladen voor rekenen, taal en spelling, als ook het leren voor de toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en topografie.

Vindt uw kind het lastig om het huiswerk thuis te maken of vindt uw kind het prettig om hierbij geholpen te worden, dan kan R&Я hierbij helpen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.