R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching Bilthoven

CITO Training

De eindtoets een verplicht onderdeel voor de leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. De meest voorkomende eindtoets is de CITO toets. Deze toets bepaalt in hoeverre de leerlingen de doelstellingen van het lager onderwijs hebben behaald. De uitslag van de eindtoets bepaalt samen met de toetsen van het LVS-systeem, de Entreetoets en het advies van de leerkracht de keuze van het voortgezet onderwijs. Verplichte onderdelen van de eindtoets zijn taal en rekenen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel.

Tijdens de training staan de volgende onderdelen centraal:

  • Taal (begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling en woordenschat)
  • Rekenen
  • Studievaardigheden

De CITO training heeft als doel kinderen vertrouwd te laten maken met de vraagstelling en antwoorden in multiple-choice vorm, leren werken onder tijdsdruk en vergroten van het zelfvertrouwen. Daarnaast kunnen ook eventuele kennisachterstanden worden opgespoord.