R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching Bilthoven

Bijles en Remedial Teaching

Het is niet voor elk kind even gemakkelijk in de klas. Bij sommige kinderen gaat het leren niet vanzelf, de instructie in de klas en de extra hulp die wordt geboden op de basisschool zijn niet meer voldoende. Voor deze kinderen kan remedial teaching een oplossing zijn. Door de juiste aanpak en begeleiding op maat in een fijne huiselijke sfeer proberen wij kinderen te helpen om het leren weer goed op te pakken en er plezier aan te beleven. Ook kinderen die de lesstof te makkelijk vinden en zo niet voldoende uitgedaagd worden, kunnen baat hebben bij remedial teaching.

Naast remedial teaching biedt R&Я voor basisschoolkinderen individuele of groepsbijlessen. Bijlessen zijn gericht op herhaling van de geboden lessen. Ook hebben sommige kinderen baat bij pre-teaching. Bij pre-teaching krijgen de kinderen instructie voordat de les op school plaatsvindt. Hierdoor horen kinderen tweemaal de instructie, hetgeen een positief effect heeft op de leeropbrengsten.

Wanneer een kind wordt aangemeld bij R&Я vindt er allereerst een intakegesprek met de ouders plaats. Tijdens dit gesprek worden de schoolresultaten besproken, bekeken waar het probleem ligt en hoe lang de problemen aan de orde zijn. Wanneer de informatie van ouders nog niet voldoende is om een duidelijk beeld te vormen, worden er een aantal testen afgenomen om te bepalen wat het niveau van het kind op dat moment is.